پسران پاد

پدر و مادر گرامی ،

لازم به تذکر است که این ثبت نام، مقدماتی است و دلیل بر پذیرش نهایی نیست.از آنجا که درخواست برای شرکت در دوره پرورشی پاد بیشتر از ظرفیت است لذا نهایی شدن پذیرش بر اساس زمان ثبت نام و گزینش فردی، که از شما و فرزندتان گرفته می شود، خواهد بود.
پس از پر کردن و ثبت فرم زیر، کارشناسان ما جهت ادامه فرایند پذیرش با شما تماس خواهند گرفت.خواهشمند است تمام موارد ستاره دار را الزاما پر کنید.

افتخار ما کمک کردن به شما برای پرورش درست فرزندتان است.

 

(ظرفیت تکمیل)