• پرورش چیست؟

  پرورش به جریان یا فرایندی منظم و مستمر گفته می‌شود که هدف آن هدایت رشد جسمانی و روانی یا به‌طورکلی، رشد همه‌جانبه‌ی شخصیت پرورش یابندگان در جهت کسب و درک معارف و هنجارهای مورد پذیرش جامعه و نیز کمک به شکوفا شدن استعدادهای آنان است.

 • دوره‌های پرورشی پاد چیست؟

  زمانی که دانه‌ای در زمین کاشته می‌شود اگر مراقبت و مواظبت از آن به‌درستی انجام شود، دانه به درختی بزرگ و تنومند تبدیل می‌شود که با تلاطم محیط خم به قامت آن نمی‌افتد و استوار برقرار می‌ماند.کودک انسان نیز دقیقاً در چنین شرایطی قرار دارد کار اصلی پدر و مادر پرورش کودک است و آن‌ها نباید دخالت، تغییر و تبدیلات اساسی و بنیادی در کودک ایجاد نمایند. زیرا  مانند دانه اگر هرروز آن را بیرون آوریم، دست‌کاری کنیم و یا تغییراتی در آن به وجود آوریم ،احتمال از میان بردن آن به‌مراتب بیشتر از ساختن آن است.کودک در مسیر رشد خود باید از گونه‌ای مواظبت و مراقبت و راهنمایی برخوردار باشد تا بتواند به مراحل رشد موردنظر ،دست يابد و این مراقبت و مواظبت در پرتو اصول درست‌دینی شکوفا خواهد شد.آنچه پاد انجام می‌دهد کمک کردن به پدر و مادرها برای پرورش بهتر فرزندان در جهت دوام هویت والای انسانی در پرتو دین به‌روز و منحصربه‌فرد اسلام است.

  روش پاد

  در پاد پرورش‌یاب‌ها از دوره کودکی وارد یک دوره‌های تربتی-آموزشی می‌شوند این دوره یک روز در هفته (معمولاً در آخر هفته و روزهای تعطیل )به مدت حدود 5 ساعت است و در سه ترم(اول،دوم و تابستان) به‌صورت سالانه برگزار می‌شود.در پایان هر ترم ارزشیابی از پرورش‌یاب‌ها صورت  گرفته و نتیجه در قالب کارنامه به والدین ارائه می‌گردد.در هر روز برنامه پروشی شامل بازی ، کلاس‌های آموزش،تغذیه،فعالیت‌های تربیتی محیطی است.

  از آنجا که دوره‌های پاد کمکی است به پدر و مادرها برای پرورش مؤثر فرزندان، لذا در طول دوره تربیت پرورشیاب‌ها، کلاس‌های دانش‌افزایی جهت والدین نیز برگزار می‌شود تا آن‌ها بتوانند به‌صورت علمی و درست نسبت به تکمیل  فرایند پرورش اقدام نمایند. مدت پایان این دوره 11 سال خواهد بود که درنهایت پس از پایان دوره امید به خدا افرادی خواهند بود که در تلاطم محیطی مصون بوده و تلاش می‌کنند تا جامعه را نیز برای دیگران بهتر کنند.